HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 19.09.2019

   Tid 14:23:15  
 Driftstid 35010 timer 
 Produsert totalt 11166.132 MWt 
 Produsert forrige døgn 15601 kWt 
 Produsert siste døgn 8248 kWt 
 Produserer nå 517 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.085 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.072 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 21.2 °C 
 Generatorlager 2 44.3 °C 
 Generatvikling U 41.1 °C 
 Generatvikling V 40.1 °C 
 Generatvikling W 41.1 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 12.6 Bar 
 Bypassventil 12.1 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 29.3 % 
 Nål 2 30.0 % 
 Nål 3 30.2 % 
 Nål 4 29.9 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS