HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 27.03.2019

   Tid 01:09:45  
 Driftstid 31064 timer 
 Produsert totalt 10042.958 MWt 
 Produsert forrige døgn 14945 kWt 
 Produsert siste døgn 770 kWt 
 Produserer nå 662 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.068 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.092 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 21.4 °C 
 Generatorlager 2 45.9 °C 
 Generatvikling U 48.4 °C 
 Generatvikling V 46.4 °C 
 Generatvikling W 48.2 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 11.9 Bar 
 Bypassventil 11.4 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 47.9 % 
 Nål 2 48.4 % 
 Nål 3 49.2 % 
 Nål 4 47.6 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS