HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 19.06.2018

   Tid 04:56:15  
 Driftstid 25461 timer 
 Produsert totalt 7968.775 MWt 
 Produsert forrige døgn 4223 kWt 
 Produsert siste døgn 1007 kWt 
 Produserer nå 209 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.093 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.075 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.168 m