HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 21.04.2018

   Tid 09:27:45  
 Driftstid 24359 timer 
 Produsert totalt 7711.886 MWt 
 Produsert forrige døgn 14054 kWt 
 Produsert siste døgn 4890 kWt 
 Produserer nå 505 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.124 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.105 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.228 m 
 Generatorlager 1 21.8 °C 
 Generatorlager 2 43.0 °C 
 Generatvikling U 41.2 °C 
 Generatvikling V 40.0 °C 
 Generatvikling W 41.0 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 13.0 Bar 
 Bypassventil 12.3 Bar 
 Turbin 597 O/min 
 Nål 1 28.1 % 
 Nål 2 28.1 % 
 Nål 3 28.7 % 
 Nål 4 27.8 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS