HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 28.04.2017

   Tid 10:04:15  
 Driftstid 16786 timer 
 Produsert totalt 5280.680 MWt 
 Produsert forrige døgn 4838 kWt 
 Produsert siste døgn 2025 kWt 
 Produserer nå 200 kW 
 Nivå i magasin før rist 1.000 m 
 Nivå i magasin etter rist 1.000 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 14.2 °C 
 Generatorlager 2 33.4 °C 
 Generatvikling U 23.2 °C 
 Generatvikling V 23.2 °C 
 Generatvikling W 23.0 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 13.6 Bar 
 Bypassventil 12.9 Bar 
 Turbin 597 O/min 
 Nål 1 20.9 % 
 Nål 2 -0.8 % 
 Nål 3 21.5 % 
 Nål 4 -0.3 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS