HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 24.01.2018

   Tid 12:28:45  
 Driftstid 22574 timer 
 Produsert totalt 7328.356 MWt 
 Produsert forrige døgn 1238 kWt 
 Produsert siste døgn 649 kWt 
 Produserer nå 52 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.004 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.015 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 18.7 °C 
 Generatorlager 2 38.2 °C 
 Generatvikling U 29.6 °C 
 Generatvikling V 29.8 °C 
 Generatvikling W 29.4 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 13.8 Bar 
 Bypassventil 13.1 Bar 
 Turbin 599 O/min 
 Nål 1 11.9 % 
 Nål 2 -0.4 % 
 Nål 3 0.1 % 
 Nål 4 -0.3 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS