HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 16.11.2018

   Tid 06:02:45  
 Driftstid 28070 timer 
 Produsert totalt 9064.074 MWt 
 Produsert forrige døgn 12024 kWt 
 Produsert siste døgn 2583 kWt 
 Produserer nå 398 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.108 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.080 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 21.0 °C 
 Generatorlager 2 40.3 °C 
 Generatvikling U 36.8 °C 
 Generatvikling V 36.3 °C 
 Generatvikling W 36.5 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 13.1 Bar 
 Bypassventil 12.5 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 21.3 % 
 Nål 2 21.8 % 
 Nål 3 21.1 % 
 Nål 4 21.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS