HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 20.07.2019

   Tid 11:16:45  
 Driftstid 33615 timer 
 Produsert totalt 10603.803 MWt 
 Produsert forrige døgn 1429 kWt 
 Produsert siste døgn 703 kWt 
 Produserer nå 69 kW 
 Nivå i magasin før rist -0.095 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.070 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 22.0 °C 
 Generatorlager 2 37.4 °C 
 Generatvikling U 30.4 °C 
 Generatvikling V 30.8 °C 
 Generatvikling W 30.3 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 13.4 Bar 
 Bypassventil 13.0 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 15.6 % 
 Nål 2 -0.1 % 
 Nål 3 0.1 % 
 Nål 4 0.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS