HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 21.11.2017

   Tid 03:27:15  
 Driftstid 21186 timer 
 Produsert totalt 6900.078 MWt 
 Produsert forrige døgn 13391 kWt 
 Produsert siste døgn 1546 kWt 
 Produserer nå 437 kW 
 Nivå i magasin før rist -1.000 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.052 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 19.4 °C 
 Generatorlager 2 43.6 °C 
 Generatvikling U 37.9 °C 
 Generatvikling V 37.3 °C 
 Generatvikling W 37.7 °C 
 Styrespenning 26.7 VDC 
 Rørgate 13.2 Bar 
 Bypassventil 12.6 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 22.8 % 
 Nål 2 24.4 % 
 Nål 3 24.6 % 
 Nål 4 24.6 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS