HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 19.08.2018

   Tid 12:15:15  
 Driftstid 26038 timer 
 Produsert totalt 8131.957 MWt 
 Produsert forrige døgn 15881 kWt 
 Produsert siste døgn 8119 kWt 
 Produserer nå 663 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.110 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.060 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.050 m 
 Generatorlager 1 22.3 °C 
 Generatorlager 2 44.2 °C 
 Generatvikling U 45.9 °C 
 Generatvikling V 44.2 °C 
 Generatvikling W 45.9 °C 
 Styrespenning 26.8 VDC 
 Rørgate 11.9 Bar 
 Bypassventil 11.3 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 49.4 % 
 Nål 2 49.9 % 
 Nål 3 50.6 % 
 Nål 4 49.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS