HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 22.09.2017

   Tid 00:59:45  
 Driftstid 19776 timer 
 Produsert totalt 6220.885 MWt 
 Produsert forrige døgn 15346 kWt 
 Produsert siste døgn 657 kWt 
 Produserer nå 660 kW 
 Nivå i magasin før rist -1.000 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.038 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 22.5 °C 
 Generatorlager 2 48.6 °C 
 Generatvikling U 47.0 °C 
 Generatvikling V 45.1 °C 
 Generatvikling W 46.9 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 11.9 Bar 
 Bypassventil 11.3 Bar 
 Turbin 597 O/min 
 Nål 1 48.3 % 
 Nål 2 48.5 % 
 Nål 3 49.3 % 
 Nål 4 48.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS