HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 24.07.2017

   Tid 18:35:45  
 Driftstid 18361 timer 
 Produsert totalt 5666.631 MWt 
 Produsert forrige døgn 3236 kWt 
 Produsert siste døgn 2045 kWt 
 Produserer nå 105 kW 
 Nivå i magasin før rist -1.000 m 
 Nivå i magasin etter rist -0.023 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 22.2 °C 
 Generatorlager 2 43.0 °C 
 Generatvikling U 30.8 °C 
 Generatvikling V 31.1 °C 
 Generatvikling W 30.7 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 13.6 Bar 
 Bypassventil 12.9 Bar 
 Turbin 597 O/min 
 Nål 1 10.3 % 
 Nål 2 -0.6 % 
 Nål 3 11.6 % 
 Nål 4 -0.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS