HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 23.03.2017

   Tid 15:06:45  
 Driftstid 15928 timer 
 Produsert totalt 4927.456 MWt 
 Produsert forrige døgn 10901 kWt 
 Produsert siste døgn 4494 kWt 
 Produserer nå 298 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.064 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.122 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 13.8 °C 
 Generatorlager 2 34.0 °C 
 Generatvikling U 24.9 °C 
 Generatvikling V 24.7 °C 
 Generatvikling W 24.6 °C 
 Styrespenning 26.9 VDC 
 Rørgate 13.5 Bar 
 Bypassventil 12.8 Bar 
 Turbin 598 O/min 
 Nål 1 20.9 % 
 Nål 2 21.0 % 
 Nål 3 19.7 % 
 Nål 4 -0.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS