HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 19.05.2019

   Tid 18:17:15  
 Driftstid 32243 timer 
 Produsert totalt 10275.282 MWt 
 Produsert forrige døgn 0 kWt 
 Produsert siste døgn 0 kWt 
 Produserer nå 0 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.038 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.072 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 23.2 °C 
 Generatorlager 2 22.9 °C 
 Generatvikling U 22.5 °C 
 Generatvikling V 22.6 °C 
 Generatvikling W 22.1 °C 
 Styrespenning 27.0 VDC 
 Rørgate 13.5 Bar 
 Bypassventil 0.0 Bar 
 Turbin 0 O/min 
 Nål 1 -0.7 % 
 Nål 2 -0.4 % 
 Nål 3 0.0 % 
 Nål 4 -0.4 % 
 Driftstatus:
 Stoppet.
 

ECS Automation AS