HUSSTØL KRAFTSTASJON

Dato 16.01.2019

   Tid 18:56:45  
 Driftstid 29470 timer 
 Produsert totalt 9470.121 MWt 
 Produsert forrige døgn 10396 kWt 
 Produsert siste døgn 8788 kWt 
 Produserer nå 464 kW 
 Nivå i magasin før rist 0.080 m 
 Nivå i magasin etter rist 0.123 m 
 Nivåforskjel før og etter 0.000 m 
 Generatorlager 1 19.8 °C 
 Generatorlager 2 41.4 °C 
 Generatvikling U 39.4 °C 
 Generatvikling V 38.5 °C 
 Generatvikling W 39.3 °C 
 Styrespenning 27.0 VDC 
 Rørgate 13.0 Bar 
 Bypassventil 12.4 Bar 
 Turbin 597 O/min 
 Nål 1 36.9 % 
 Nål 2 35.2 % 
 Nål 3 35.8 % 
 Nål 4 -0.4 % 
 Driftstatus:
 Anlegget i produksjon.
 

ECS Automation AS